SAS Customer Intelligence 360: analýza chování, cílení a nové možnosti oslovení zákazníků

21.07.2021

Je zcela bez debaty, že se naše interakce s prodejci zboží a služeb stále větší měrou – a mnohdy výhradně – odehrávají digitálně. Spotřebitelé vstupují do online prostředí řadou různých mechanismů – od počítačů a mobilních aplikací přes hlasové asistenty s umělou inteligencí po nositelná zařízení vybavená senzory. Jsme svědky fascinující diverzifikace interakcí.

Pokud nemohou firmy sledovat své zákazníky při interakcích ve fyzickém světě, nastupuje sledování digitálních událostí. Pro datově orientované firmy to představuje příležitost využití marketingu s podporou umělé inteligence (AI) v existujících i nově vznikajících bodech interakce se zákazníkem. 

Jednotlivé události v systému SAS CI 360 umožňují uživatelům lépe porozumět stávajícím i potenciálním zákazníkům, cílit na ně a komunikovat s nimi smysluplným způsobem. Události slouží ke sledování chování, ale také k poskytování vstupních podmínek pro zobrazení reklamy, segmentaci, úkoly, náhledy dat, aktivity a další položky. Jsou k dispozici pro web, mobilní aplikace, e-mail, přímý kontakt a externí aplikace třetích stran. Události se spouští, jakmile stávající nebo potenciální zákazník splní podmínky události, přičemž jsou zaznamenány různé metriky jako zobrazení, zobrazení viditelného obsahu nebo proklik. 

Události lze využít například k:

  • zaznamenání, když zákazník klikne na reklamu na internetové stránce nebo v mobilní aplikaci
  • sběru údajů zadávaných do formuláře
  • spuštění aktivity (např. cesty cílící na více bodů v rámci customer journey kontaktu současně)
  • zachytávání dat k rozšíření existujících datových zdrojů o další analytická data pro účely analýzy a strojového učení

Sledování interakcí je jedna z klíčových funkcí, která umožňuje v reálném čase reagovat na zákazníka podle jeho profilu, původu, online chování atd. Pokud například zákazník klikne na nějaký prvek na vaší webové stránce, je to zaznamenáno a může to posloužit k řízení řady různých funkcí stránky. Sledované interakce jsou základem mnoha funkcí, které SAS CI 360 nabízí.

Události pomáhají lépe porozumět nákupnímu procesu u zákazníka a jsou součástí vstupních dat pro modely strojového učení sloužící k efektivnímu cílení reklamy, optimalizaci, měření a vyhodnocování. Není-li firma vybavená ke sledování událostí, nebude mít mnoho informací o tom, co uživatelé provádí na jejích webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. To znamená, že bude postrádat podklady pro rozhodnutí, která by jí pomohla k obchodnímu růstu. A pokud analytici nemohou plně důvěřovat implementaci řešení pro sledování, nemohou věřit ani získávaným datům. Tam, kde data ztrácí integritu, roste množství špatných nebo chybných rozhodnutí.

Stručně řečeno, analýza je hnací silou interakcí se zákazníky. SAS CI 360 s její pomocí dokáže zlepšit a rozšířit komplexní využití dat o zákaznících.

Více informací se dozvíte na naši stránce www.customerintelligence.cz, kde si také můžete stáhnout produktovou nabídku či zažádat o DEMO zdarma.

Necháte nám drobečky, abychom věděli, jak nám to tu žije?

Ale jo

Vyberte si sušenky přesně podle vaší chuti a nálady.

Funkční cookies jsou nezbytné, aby nám web fungoval tak, jak má. Bude si tak pamatovat i nastavení a souhlasy, které jste nám udělili.

Souhlasím se všemi