ANALYTICS DATA FACTORY

Mezi hlavní devizy naší společnosti patří know-how v oblasti správy a využití dat – jak z pohledu obchodu, tak z pohledu řízení rizik. Naše rozsáhlé a unikátní zkušenosti Vám pomáhají dále růst.

ANALYTICS / DATA / FACTORY

Vítejte v továrně na úspěch

Kombinace slov Analytics, Data a Factory vystihuje náš přístup k práci. Detailně analyzujeme dostupné informace, rozhodujeme se podle dat a faktů a snažíme se maximálně automatizovat činnost, které má smysl automatizovat. A tím Vám přinášíme vyšší výkonnost a efektivitu = peníze.

KONTAKTUJTE NÁS
ANALYTICS

Důkladně analyzujeme a hodnotíme Váš stávající stav a situaci. Výstupy dáváme do souladu s tím, čeho chcete dosáhnout a kam směřujete. Následně Vám pomáháme najít a vybrat správné nástroje a prostředky, které tyto Vaše cíle naplní. Zní to samozřejmě, ale věřte, že není.

DATA

Zajímají nás hlavně fakta a čísla, jak jednotlivé procesy opravdu fungují, nikoliv jak by měly dle směrnic a dokumentů. Výsledky naší práce vždy měříme přes čísla s určením konkrétní přidané hodnoty. Bavíme se s Vámi zcela otevřeně o tom, co nám data říkají.

FACTORY

S rozvojem technologií je stále snadnější řadu činností, které dříve museli vykonávat lidé, automatizovat a nechat tak pracovat velmi sofistikované řešení. Tím vytváříme prostor pro Vaše specialisty a odborníky, aby se mohli věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou.

Už víte, že pro Vás můžete mít ideální řešení?
KONTAKTUJTE NÁS

Naše služby

Vy jako klient jste u nás na první místě. Naším cílem je Vaše maximální spokojenost, proto navrhujeme pouze taková řešení, která jsou plně v souladu s Vašimi možnostmi a strategickými cíli.

Fraud by ADF

Pomáháme Vám nastavovat a řídit procesy v oblasti detekci fraudu, včetně kompletní správy a rozvoje technologií, které výrazně usnadňují odhalování nestandardního chování. Naše know-how aplikujeme v bankovnictví a pojišťovnictví.

CRM by ADF

Specializujeme se na rozvoj CRM a přímé komunikace na stávající portfolio klientů. Spolupracujeme na vytváření CRM strategie včetně digitální části, navrhujeme nové procesní postupy a řešení, které zároveň dokážeme připravit, realizovat, a vyhodnotit.

ANALYTICS / DATA / FACTORY

Fraud by ADF

Pomáháme Vám nastavovat a řídit procesy v oblasti detekci fraudu, včetně kompletní správy a rozvoje technologií, které výrazně usnadňují odhalování nestandardního chování. Naše know-how aplikujeme v bankovnictví a pojišťovnictví.

BEZPEČNOST
Fraud detection system

 

- detekce podvodných aktivit v reálném čase

- komplexní a plně integrované a automatizované řešení

- centralizovaná správa watchlistů a detekčních pravidel

- udržitelný a kontinuální rozvoj

Fraud detection catalyst

 

- nadstavba k internímu systému pro detekci transakčních podvodů

- významné zefektivnění odhalování fraudu

- velmi významné zefektivnění watchlistů

- komplexní a spolehlivé řešení

Fraud data management

 

- správa a integrace datových zdrojů pro potřeby fraudu

- identifikace klíčových datových zdrojů

- kombinace interních a externích datových zdrojů

- příprava dat pro detekci podvodných aktivit

Fraud management workflow

 

- aplikace pro přehlednou a jednoduchou správu událostí

- výrazně zrychluje řešení detekovaných událostí

- plně integrovaná do vnitřního prostředí Vaší společnosti

- umožňující automatizaci celého procesu

Fraud support unit

 

- kompletní konzultační služba pro řešení podvodů

- spolupráce s autoritami

- spolupráce s orgány činnými v trestním řízení

- možnost spojení s řešením Fraud detection system

Fraud doktor

 

- podrobný screening Vašich stávajících fraud procesů

- doporučení s ohledem na Vaše potřeby a cíle

- strategická prioritizace v oblasti fraudu

- rozumné a účelné využívání technologií

Fraud management refresh (FMR)

 

- konzultační služba revidující stávající stav Vašich fraud procesů

- komplexní redesign procesů a technologií

- edukace uživatelů a předávání know-how

- vždy s ohledem na Vaše cíle a možnosti

Vizualizace dat a reporting

 

- řešení pro interaktivní vizualizaci dat

- snadná explorace dat pro byznys uživatele

- podpora v oblasti definice a analýzy KPIs

- plně automatizovaný reporting KPIs

Kompatibilita s regulacemi

 

- analýza dopadu nové legislativy na Vaše fraud procesy

- vytvoření sady doporučení pro sladění se s novou legislativou

- pokrývající byznysovou i technologickou část

- podpora při zavádění nových opatření do praxe

ANALYTICS / DATA / FACTORY

CRM by ADF

Specializujeme se na rozvoj CRM a přímé komunikace na stávající portfolio Vašich klientů. Spolupracujeme na vytváření CRM strategie včetně digitální části, navrhujeme nové procesní postupy a řešení, které zároveň dokážeme navrhnout, připravit, realizovat a následně vyhodnotit.

PROPOJENÍ
Bullet box

 

- kampaňový management jako na „operativní leasing“

- služba bez vysokých investičních nákladů

- data bezpečně pod Vaší střechou

- tým odborníků je Vám stále k dispozici

CRM doktor

 

- podrobný screening Vašich stávajících CRM procesů

- doporučení s ohledem na Vaše potřeby a cíle

- strategická prioritizace v oblasti CRM

- rozumné a účelné využívání technologií

Lead management

 

- efektivní nástroj pro evidenci a zpracování leadů a úkolů

- zvýšení profesionální obsluhy Vašich klientů

- zvýšení spokojenosti nejen Vašich klientů, ale i zaměstnanců

- zvýšení produktivity a efektivity řízení obchodních týmů

Operativní CRM

 

- aplikace pro přehlednou a jednoduchou správu potřeb klienta

- výrazně zrychluje obsluhu Vašich klientů

- plně integrované do vnitřního prostředí Vaší společnosti

- umožňující automatizaci celého procesu

Campaign management refresh

 

- rozšíření využívání stávajícího kampaňového nástroje

- edukace uživatelů a předávání know-how

- optimalizace procesů spojených s kampaňovým nástrojem

- zvýšení přínosu již realizovaných investic

CRM data management

 

- správa a integrace datových zdrojů pro potřeby fraudu

- identifikace klíčových datových zdrojů

- kombinace interních a externích datových zdrojů

- příprava dat pro detekci podvodných aktivit

CRM support unit

 

- kompletní konzultační služba pro řešení CRM

- dodání specialistů pro jednotlivé části CRM procesů

- pomáháme naplnit Vaše potřeby a priority

- možnost spojení s řešením Bullet box

Vizualizace dat a reporting

 

- řešení pro interaktivní vizualizaci dat

- snadná explorace dat pro byznys uživatele

- podpora v oblasti definice a analýzy KPIs

- plně automatizovaný reporting KPIs

Kompatibilita s regulacemi

 

- analýza dopadu nové legislativy na Vaše CRM procesy

- vytvoření sady doporučení pro sladění se s novou legislativou

- pokrývající byznysovou i technologickou část

- podpora při zavádění nových opatření do praxe

NAŠI KLIENTI

Spolupracujeme s velkými společnostmi, jejichž důvěry si velice vážíme.

NAŠI PARTNEŘI

Zaměřujeme se na produkty a řešení společnosti SAS Institute, které patří dlouhodobě ke světové špičce v oborech jako jsou aktivní řízení vztahů se zákazníky (CRM), detekce fraudu a využívání real-timových technologií a na nich postavených řešení. Jsme hrdý partner společnosti SAS.

Náš tým

Chceme se dále rozvíjet, proto hledáme specialisty a experty, kteří do ADF přinesou své zkušenosti a know-how, které umožní našim klientům dále růst a být úspěšnější ve svých oborech. Zároveň hledáme dravé mládí, které se chce učit pracovat s nejmodernějšími technologiemi a podílet se na projektech pro největší společnosti v bankovnictví, pojišťovnictví a retailu.

 

KAMIL MAHDAL

CEO

kamil.mahdal@byadf.cz

JIŘÍ MOJŽÍŠ

Enterprise architect

jiri.mojzis@byadf.cz

MIROSLAV ŠLEHOFER

CRM solution manager

miroslav.slehofer@byadf.cz

Kariéra

Aktuálně máme otevřené pozice:

 

Specialista zákaznického centra
Obchodník - prodej softwaru
Solution Analytic

KONTAKTUJTE NÁS

 


Sídlo společnosti a kontaktní údaje

Analytics Data Factory s.r.o.

Masarykovo náměstí 1544
Pardubice - Zelené Předměstí
PSČ: 530 02

IČO: 046 20 852
DIČ: CZ046 20 852

Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové. Spisová značka 36275 C.

Projekt Bullet Box je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření inovativního produktu s názvem "Bullet Box", tzv. předpřipravených řešení pro řízení zákaznické interakce pro společnosti, jejichž podnikání je založeno na vedení interakce se zákazníky.