Dobrý anděl

Koncem roku 2020 jsme se rozhodli znovu podpořit dobrou věc. Vybrali jsme si k tomu známou a prověřenou Nadaci Dobrý anděl, která pomáhá potřebným v nouzi.

Zpět

Nadace Dobrý anděl vznikla v roce 2011 na základě slovenské předlohy Nadace Dobrý anjel. Jejím hlavním smyslem je pomáhat rodinám s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostali do tíživé finanční situace. Díky finančním darům od nadace, mohou rodiny hradit náklady spojené s léčbou nebo běžný chod domácnosti.

Odpovědnost k okolí a ke společnosti je nedílnou součástí všeho, co děláme. Jako firma jsme se spolu se zaměstnanci rozhodli, že budeme na Nadaci Dobrý anděl přispívat pravidelně. Každý měsíc tedy podpoříme alespoň jednu rodinu.