Více jak polovina projektů nasazení programů Business Intelligence se nezdaří

20.09.2020

Podle aktuálně zveřejněné studie Business Intelligence 2020, téměř 60 procent projektů na řízení podnikových informací se nepodaří správně nasadit a využívat. Důvodem je nedostatečná příprava, kdy nejsou jasně definovány cíle a požadavky na systém, chybí plán implementace v rozsahu i čase a není nastavena struktura ani kompetence uživatelů v organizaci.

Podle aktuálně zveřejněné studie Business Intelligence 2020, téměř 60 procent projektů na řízení podnikových informací se nepodaří správně nasadit a využívat. Důvodem je nedostatečná příprava, kdy nejsou jasně definovány cíle a požadavky na systém, chybí plán implementace v rozsahu i čase a není nastavena struktura ani kompetence uživatelů v organizaci. 

Business Inteligence je souhrnné označení pro nástroje, technologie, aplikace a postupy, které se používají ke shromažďování, analýze a prezentaci dat organizace. Účelem je vytvoření přehledných obchodních informací využitelných pro její řízení. Investice na pořízení moderního BI se pohybují v milionech korun a nefunkční systém nemůže přinést očekávané efektivní řízení, zvýšení zisků a úsporu nákladů.

Podle Kamila Mahdala, CEO společnosti Analytics Data Factory, která implementuje BI systémy, prvním krokem pro zajištění úspěchu nového projektu BI je zmapování firemních procesů. Je nutné identifikovat potřeby všech oddělení a seřadit je podle oblastí podnikání do logické struktury. Tím by se měly odhalit odlišné požadavky zainteresovaných stran. „Samotné nasazení systému by mělo probíhat postupně podle oblastí, které zajišťují nejdůležitější funkce systému BI a mají největší dopad na podnikání firmy. Jednotlivé kroky by mezi sebou měly mít dostatek času na ověření funkčnosti procesů, integritu dat a na řešení případných chyb. Důležité je také nepodcenit proškolení uživatelů, aby pochopili výhody nového systému a přijeli ho za svůj,“ popsal Kamil Mahdal jednotlivé podmínky pro úspěšnou instalaci.  
Neúspěšné společnosti jako příčiny selhání uvádějí nedostatečné využití BI (71,4 %), omezené přijetí uživateli (65,9 %), nedostatečný přínos pro uživatele (50,6 %) a malou návratnost investic (26,4 %). Podle studie jen necelých 30 procent firem považuje nasazení a využití BI systému za zcela úspěšné Na BI oceňují hlavně optimalizaci procesů a jejich vyšší efektivitu, přesnou a rychlou identifikaci tržních trendů i problémů a lepší rozhodování.

Správně implementované systémy BI řeší výrobu, obchod, finance a mnoho dalších oblastí podnikových dat. Poskytují zpětné i prediktivní pohledy na obchodní operace, analyzují informace o zákaznících, partnerech a konkurenci. Současným trendem je samoobslužné prostředí s vizuálním rozhraním, které umožňuje i nepokročilým uživatelům jednoduše ovládat přístupové a administrativní funkce, bez pomoci IT specialistů.

Poradenská společnost Dresner Advisory Services už dvanáctým rokem zkoumá většinu BI systémů dostupných na trhu. Její analytici zjišťují, jak organizace systémy používají a s jakými výsledky. Měří zkušenosti a spokojenost uživatelů a z výsledků predikují trendy vývoje BI. Studie je renomovaným referenčním dokumentem pro výběr při nákupu řešení. 

Necháte nám drobečky, abychom věděli, jak nám to tu žije?

Ale jo

Vyberte si sušenky přesně podle vaší chuti a nálady.

Funkční cookies jsou nezbytné, aby nám web fungoval tak, jak má. Bude si tak pamatovat i nastavení a souhlasy, které jste nám udělili.

Souhlasím se všemi