Omnichannel řešení pro správu kampaní

04.11.2021

Spotřebitelé jsou zaplaveni nabídkami. Co rozhoduje o úspěchu a získání nového zákazníka?

Co kdyby zákazník při komunikaci s vaší značkou dostal přesně to, co hledá, navíc okamžitě? Co kdyby se marketingové kampaně staly efektivnější a přinesly lepší míru odezvy na základě analytických údajů a možností segmentace zákazníků? Společnost Analytics Data Factory představuje řešení SAS Customer Intelligence 360 (SAS CI 360), které komplexně pokrývá potřeby v oblasti digitálního marketingu, zpracování, vyhodnocování a aktivace zákaznických dat.

SAS CI 360 dokáže zákazníka nejen identifikovat, ale zároveň kombinovat jeho data ze všech online i offline komunikačních kanálů. Díky tomu jsou marketéři schopni vytvářet cílenou a personalizovanou komunikaci všemi dostupnými kanály. Na rozdíl od tradičních „marketingových cloudových“ řešení používá dynamickou technologii sběru dat, která umožní sjednotit a využít data ze všech cloudů. Z nich lze zpracovat přehlednou analýzu, díky které budete moci činit přesná rozhodnutí v reálném čase. Velmi snadno lze také kombinovat data z SAS CI 360 s daty z offline zákaznických kanálů jako například call center, CRM, POS. Díky integraci dat získáte bohaté vícekanálové propojení zákazníků. Zároveň se můžete rozhodnout, kde chcete mít data uložena. Data, která jsou zachycena v SAS CI 360, nereprezentují pouze kliknutí na stránku. Řešení je schopno zachytit online chování zákazníků na detailní úrovni a může je přidružit k offline zdrojům jako jsou marketingové, demografické a nákupní informace. Informace, které zákazník o sobě zanechá na webu, jako jsou například nákupní preference, je možné snadno spojit s integrovanou knihovnou a přizpůsobovat obsah nabídek dle preferencí zákazníka ve správný čas.

Většina společností nemá kapacity k tomu, aby mohly účinně vytvářet predikce pro marketingové účely. Modulární povaha řešení umožňuje postupně přidávat nové moduly a rozšiřovat funkcionality. Jde začít s dynamickým shromažďováním a analýzou dat. Poté rozšířit o funkci interakce se zákazníky například prostřednictvím webových aplikací, e‑mailu nebo mobilních aplikací. Zároveň můžete sledovat průběh kampaní, testovat a měřit jejich úspěšnost.

 

CLOUD DATA PLATFORM (CDP)

Každá moderní společnost potřebuje shromažďovat údaje o zákaznících. Zároveň má většina společností problém, protože jejich data jsou umístěna v různých systémech, uvnitř nebo mimo organizaci. Podle Harvard Business Review chce 73 procent obchodníků využít všechny dostupné údaje, ale reálně tak může učinit pouze 18 procent. Platforma zákaznických dat (CDP) dokáže sjednotit data z více zdrojů, vytvořit jednotný zákaznický profil a data aktivovat v reálném čase.

Funkcionality CDP v rámci SAS Customer Intelligence 360 jsou navrženy tak, aby poskytovaly možnosti nad rámec běžných CDP. S pomocí umělé inteligence dokáže SAS CDP vylepšit a rozšířit údaje o zákaznících o personalizaci v reálném čase a automatické doručování zacíleného obsahu. Obě tyto funkce jsou rozhodujícími faktory pro vytváření zákaznické zkušenosti (CX).

 

POROVNÁNÍ BĚŽNÝCH CDP A SAS CDP


Vytvoření datové infrastruktury
Běžné CDP vyžaduje importovat všechna zákaznická data do CDP nebo do marketingového cloudu.
SAS CDP využívá hybridní architekturu a díky tomu mohou být zákaznická data uložena v bezpečí. SAS CDP nabízí široké možnosti integrace s okolním světem.


Komplexní digitální a offline správa identit
Běžné CDP nedokáže identifikovat známého zákazníka napříč všemi zařízeními a přiřadit k zákaznickému profilu data získaná z offline zdrojů.
SAS CDP zabezpečuje správu identit a spojování online/offline dat, přičemž zohledňuje pravidla ochrany soukromí.


Detekce událostí v reálném čase
Běžné CDP často nezaznamená všechny události v digitálním světě a nedokáže reagovat v reálném čase. Kvůli tomu dochází ke zpoždění interakce se zákazníkem.
SAS CDP eliminuje zpoždění digitálních dat použitím streamovací datové platformy, která umožňuje streamování událostí v reálném čase a do libovolného cloudu. Rozpoznává a zachycuje události ve všech zařízeních a komunikačních kanálech a v reálném čase aplikuje rozhodování.


Budování zákaznické zkušenosti (CX)
Běžné CDP poskytují řešení hlavně pro oblast marketingu. Zapomínají však na další oblasti jako prodej, servis, podvody nebo risk. V těchto oblastech musí být uplatněna personalizace, inteligentní rozhodování a řízená analytika. Řešení pouze pro účely marketingu nedokáže přinést nejlepší zákaznickou zkušenost.
SAS CDP pomocí inteligentního rozhodování a integračních schopností rozšiřuje pole působnosti i mimo marketing a tím dokáže efektivně vytvářet tu nejlepší zákaznickou zkušenost.

Necháte nám drobečky, abychom věděli, jak nám to tu žije?

Ale jo

Vyberte si sušenky přesně podle vaší chuti a nálady.

Funkční cookies jsou nezbytné, aby nám web fungoval tak, jak má. Bude si tak pamatovat i nastavení a souhlasy, které jste nám udělili.

Souhlasím se všemi