Tři způsoby modernizace marketingových technologií a zákaznické zkušenosti

24.08.2021

Analytics Data Factory spolu se společností SAS pracuje na transformaci marketingu. Takové, která staví na první místo cílení a personalizaci. Takové, která nazírá na cestu zákazníka ze skutečně omnikanálové perspektivy – nikoli z pohledu jednotlivých kanálů. Zaměřuje se na značku, poptávku a interakci, přičemž uprostřed stojí zákazník.   
Jak tedy vypadá vlastní cesta předního poskytovatele datových, analytických a marketingových technologií? 
Základem transformace marketingu jsou technologie.
V případě SAS to je platforma 
Customer Intelligence 360
.  

SAS Customer Intelligence 360 funguje jako omnikanálové marketingové centrum.  
SAS 360 Discover je základ, který umožňuje pochopit digitální chování, aby bylo možné personalizovat a sledovat zákaznickou zkušenost. Prostřednictvím realizace kampaní na sociálních sítích, SEO kampaní a digitálních reklamních kampaní pomáhá pochopit chování lidí, kteří navštěvují firemní webové stránky, kde je (na základě souhlasu) sledováno chování zákazníka s cílem personalizovat nabízenou digitální zkušenost. 
SAS 360 Engage je realizační centrum. Zde vzniká nová cesta zákazníka. Umožňuje realizujovat e-mailové kampaně zaměřené na specifické segmenty a cílové skupiny na základě pravidel, případně skóre vygenerovaného v systému SAS Viya. Není neobvyklé, že rozesílaná e-mailová kampaň není synchronizovaná s placenou reklamou na sociálních sítích, která se zákazníkovi zobrazí, nebo s propagačním spotem na webu. Naproti tomu se SAS 360 Engage umožňuje na vše dívat komplexně, skrze všechny kanály zároveň. To je důležitý krok k mimořádné zákaznické zkušenosti. 
SAS 360 Plan slouží jako plánovací centrum. V případě, že jste pracovníkem velké globální organizace, víte, že koordinace marketingových aktivit je poměrně komplikovaná. Taková společnost má jak interní pracovníky, tak externí agentury na místní i globální úrovni. Některé funkce vykonává firemní marketingové oddělení globálně, některé na regionální úrovni. Na obou úrovních fungují i rozpočty. To vše je nutné zjednodušit – právě k tomu pomáhá využití jediné platformy, která usnadňuje plánování aktivit i sledování efektivity marketingu a provádění příslušných úprav. 
Technologie jsou však jen součástí celého cyklu, i když velmi důležitou. K úspěchu jsou nutní i lidé a procesy. Modernizované marketingové technologie umožňují přehodnotit plánování, tvorbu a aplikaci cest zákazníka. Nejnovější špičkové technologie také pomáhají optimalizovat strukturu týmů a zefektivnit jejich práci. Výsledkem je rychlejší, úspornější a účinnější realizace kampaní. 
Transformace je cesta. Pokud vás cesta společnosti SAS a jejího implementačního partnera Analytics Data Factory s.r.o. zaujala, rádi vám její řešení přiblížíme a pomůžeme vydat se správným směrem. Nebo  navštivte naši stránku www.customerintelligence.cz, kde se dozvíte další zajímavosti ze světa digitálního marketingu.