Budujte efektivně zákaznickou spokojenost s Customer Data Platform

30.06.2021

V kontextu s prudkým vývojem technologií se logicky zvyšují také zákaznická očekávání a rapidně narůstá i počet kanálů, skrze které lze s klienty komunikovat. Nicméně tendence zajistit zákazníkům ještě lepší služby stále přetrvává. Jednou z možností, jak překonat už i tak vysoká zákaznická očekávání, je nabídnout klientům personalizovanou zkušenost. K tomu je samozřejmě zapotřebí efektivní konsolidace zákaznických dat.

Právě konsolidace, respektive fragmentace dat však pro velké množství podniků představuje značný problém. Společnosti využívají pro správu zákaznických dat aplikace zpravidla zaměřené pouze na jednotlivé kanály. Mnohdy navíc nejsou dobře integrované a neumožňují využít data z jednoho systému v dalším nebo kombinovat on premise data či private cloud. Nezřídka také mohou představovat bezpečnostní rizika, případně působit problémy spojené s dodržováním nařízení GDPR.  
 
Vzhledem k neustále rostoucímu objemu zákaznických dat je patrné, že se jejich efektivní personalizace stane čistě otázkou automatizace s podporou inteligentních systémů. Elegantní řešení představuje Customer Data Platform (CDP), která umožňuje vytvořit detailní zákaznický profil s využitím veškerých dostupných dat, včetně schopnosti sledování interakcí zákazníků z omnikanálu. S využitím analytických dat a umělé inteligence je následně možné zprostředkovat adekvátní zákaznické interakce.  
 
Pro správné fungování je nutné zajistit čtyři základní funkce CDP, mezi které patří příjem dat z různorodých systémů, řízení jednotné zákaznické identity, umožnění a usnadnění segmentace v reálném čase a propojení s ostatními technologiemi pro ještě lepší porozumění. CDP je následně schopné společnostem zprostředkovat cenné postřehy, které umožňují lepší rozhodnutí ohledně aktivace různorodých zákaznických zkušeností. To má na zákaznickou spokojenost rovněž nezanedbatelný vliv.  
 
Praktickou funkcí CDP platformy SAS CI 360, představuje komplexní sledování digitálního, ale i offline chování zákazníků, a to včetně těch anonymních (až do chvíle, než se identifikují). Schopnost konvertovat (původně) anonymního zákazníka přitom může hrát klíčovou roli v (ne)uskutečnění obchodní transakce i úrovni zákaznické spokojenosti. S pomocí SAS CI 360 lze efektivně sledovat také PII data, která kvůli GDPR nelze posílat dál. Neméně důležitá je schopnost detekce událostí v reálném čase včetně jejich vyhodnocování či schopnost smysluplného využití um2l0 inteligence a strojového učení.  
 
Klíčovou funkcí CDP platformy od SAS představuje i otevřenost integrace, ať už jde o přijímání či posílání dat v reálném čase, případně formou batchových kampaní. SAS CI 360 může být aplikován v prostředí s kterýmkoliv systémem, ať už je to operativní CRM, aktivační kanál, jako je Salesforce nebo CMS typu Adobe. SAS dokáže zajistit i doprovodný servis pro zpracování analytické části a pomoci tak marketingovému týmu dané společnosti.  
 
Kombinací všech těchto funkcí je možné zajistit široký rozsah inteligentního rozhodování v průběhu customer journey a zkvalitňovat tak zákaznickou zkušenost pomocí personalizace, která je řízena analytickými daty.  

Podrobné informací k omichannel řešen í SAS CI 360 se dozvíte na naši stránce www.customerintelligence.cz, kde si také můžete stáhnout produktovou nabídku či zažádat o DEMO zdarma.