ANALYTICS DATA FACTORY

Mezi hlavní devizy naší společnosti patří know-how v oblasti správy a využití dat – jak z pohledu obchodu, tak z pohledu řízení rizik. Naše rozsáhlé a unikátní zkušenosti Vám pomáhají dále růst.

ANALYTICS / DATA / FACTORY

Vítejte v továrně na úspěch

Kombinace slov Analytics, Data a Factory vystihuje náš přístup k práci. Detailně analyzujeme dostupné informace, rozhodujeme se podle dat a faktů a snažíme se maximálně automatizovat činnost, které má smysl automatizovat. A tím Vám přinášíme vyšší výkonnost a efektivitu = peníze.

KONTAKTUJTE NÁS
ANALYTICS

Důkladně analyzujeme a hodnotíme Váš stávající stav a situaci. Výstupy dáváme do souladu s tím, čeho chcete dosáhnout a kam směřujete. Následně Vám pomáháme najít a vybrat správné nástroje a prostředky, které tyto Vaše cíle naplní. Zní to samozřejmě, ale věřte, že není.

DATA

Zajímají nás hlavně fakta a čísla, jak jednotlivé procesy opravdu fungují, nikoliv jak by měly dle směrnic a dokumentů. Výsledky naší práce vždy měříme přes čísla s určením konkrétní přidané hodnoty. Bavíme se s Vámi zcela otevřeně o tom, co nám data říkají.

FACTORY

S rozvojem technologií je stále snadnější řadu činností, které dříve museli vykonávat lidé, automatizovat a nechat tak pracovat velmi sofistikované řešení. Tím vytváříme prostor pro Vaše specialisty a odborníky, aby se mohli věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou.

Už víte, že pro Vás můžete mít ideální řešení?
KONTAKTUJTE NÁS

Naše služby

Vy jako klient jste u nás na prvním místě. Naším cílem je Vaše maximální spokojenost, proto navrhujeme pouze taková řešení, která jsou plně v souladu s Vašimi možnostmi a strategickými cíli.

Fraud by ADF

Pomáháme Vám nastavovat a řídit procesy v oblasti detekcí fraudu, včetně kompletní správy a rozvoje technologií, které výrazně usnadňují odhalování nestandardního chování. Naše know-how aplikujeme v bankovnictví a pojišťovnictví.

CRM by ADF

Specializujeme se na rozvoj CRM a přímé komunikace na stávající portfolio klientů. Spolupracujeme na vytváření CRM strategie včetně digitální části, navrhujeme nové procesní postupy a řešení, které zároveň dokážeme připravit, realizovat, a vyhodnotit.

ANALYTICS / DATA / FACTORY

Fraud by ADF

Pomáháme Vám nastavovat a řídit procesy v oblasti detekci fraudu, včetně kompletní správy a rozvoje technologií, které výrazně usnadňují odhalování nestandardního chování. Naše know-how aplikujeme v bankovnictví a pojišťovnictví.

BEZPEČNOST
Fraud detection system

 

- detekce podvodných aktivit v reálném čase

- komplexní a plně integrované a automatizované řešení

- centralizovaná správa watchlistů a detekčních pravidel

- udržitelný a kontinuální rozvoj

Fraud detection catalyst

 

- nadstavba k internímu systému pro detekci transakčních podvodů

- významné zefektivnění odhalování fraudu

- velmi významné zefektivnění watchlistů

- komplexní a spolehlivé řešení

Fraud data management

 

- správa a integrace datových zdrojů pro potřeby fraudu

- identifikace klíčových datových zdrojů

- kombinace interních a externích datových zdrojů

- příprava dat pro detekci podvodných aktivit

Fraud management workflow

 

- aplikace pro přehlednou a jednoduchou správu událostí

- výrazně zrychluje řešení detekovaných událostí

- plně integrovaná do vnitřního prostředí Vaší společnosti

- umožňující automatizaci celého procesu

Fraud support unit

 

- kompletní konzultační služba pro řešení podvodů

- spolupráce s autoritami

- spolupráce s orgány činnými v trestním řízení

- možnost spojení s řešením Fraud detection system

Fraud doktor

 

- podrobný screening Vašich stávajících fraud procesů

- doporučení s ohledem na Vaše potřeby a cíle

- strategická prioritizace v oblasti fraudu

- rozumné a účelné využívání technologií

Fraud management refresh (FMR)

 

- konzultační služba revidující stávající stav Vašich fraud procesů

- komplexní redesign procesů a technologií

- edukace uživatelů a předávání know-how

- vždy s ohledem na Vaše cíle a možnosti

Vizualizace dat a reporting

 

- řešení pro interaktivní vizualizaci dat

- snadná explorace dat pro byznys uživatele

- podpora v oblasti definice a analýzy KPIs

- plně automatizovaný reporting KPIs

Kompatibilita s regulacemi

 

- analýza dopadu nové legislativy na Vaše fraud procesy

- vytvoření sady doporučení pro sladění se s novou legislativou

- pokrývající byznysovou i technologickou část

- podpora při zavádění nových opatření do praxe

ANALYTICS / DATA / FACTORY

CRM by ADF

Specializujeme se na rozvoj CRM a přímé komunikace na stávající portfolio Vašich klientů. Spolupracujeme na vytváření CRM strategie včetně digitální části, navrhujeme nové procesní postupy a řešení, které zároveň dokážeme navrhnout, připravit, realizovat a následně vyhodnotit.

PROPOJENÍ
Bullet box

 

- kampaňový management jako na „operativní leasing“

- služba bez vysokých investičních nákladů

- data bezpečně pod Vaší střechou

- tým odborníků je Vám stále k dispozici

CRM doktor

 

- podrobný screening Vašich stávajících CRM procesů

- doporučení s ohledem na Vaše potřeby a cíle

- strategická prioritizace v oblasti CRM

- rozumné a účelné využívání technologií

Lead management

 

- efektivní nástroj pro evidenci a zpracování leadů a úkolů

- zvýšení profesionální obsluhy Vašich klientů

- zvýšení spokojenosti nejen Vašich klientů, ale i zaměstnanců

- zvýšení produktivity a efektivity řízení obchodních týmů

Operativní CRM

 

- aplikace pro přehlednou a jednoduchou správu potřeb klienta

- výrazně zrychluje obsluhu Vašich klientů

- plně integrované do vnitřního prostředí Vaší společnosti

- umožňující automatizaci celého procesu

Campaign management refresh

 

- rozšíření využívání stávajícího kampaňového nástroje

- edukace uživatelů a předávání know-how

- optimalizace procesů spojených s kampaňovým nástrojem

- zvýšení přínosu již realizovaných investic

CRM data management

 

- správa a integrace datových zdrojů pro potřeby fraudu

- identifikace klíčových datových zdrojů

- kombinace interních a externích datových zdrojů

- příprava dat pro detekci podvodných aktivit

CRM support unit

 

- kompletní konzultační služba pro řešení CRM

- dodání specialistů pro jednotlivé části CRM procesů

- pomáháme naplnit Vaše potřeby a priority

- možnost spojení s řešením Bullet box

Vizualizace dat a reporting

 

- řešení pro interaktivní vizualizaci dat

- snadná explorace dat pro byznys uživatele

- podpora v oblasti definice a analýzy KPIs

- plně automatizovaný reporting KPIs

Kompatibilita s regulacemi

 

- analýza dopadu nové legislativy na Vaše CRM procesy

- vytvoření sady doporučení pro sladění se s novou legislativou

- pokrývající byznysovou i technologickou část

- podpora při zavádění nových opatření do praxe

NAŠI KLIENTI

Spolupracujeme s velkými společnostmi, jejichž důvěry si velice vážíme.

NAŠI PARTNEŘI

Zaměřujeme se na produkty a řešení společnosti SAS Institute, které patří dlouhodobě ke světové špičce v oborech jako jsou aktivní řízení vztahů se zákazníky (CRM), detekce fraudu a využívání real-timových technologií a na nich postavených řešení. Jsme hrdý partner společnosti SAS.

Náš tým

Chceme se dále rozvíjet, proto hledáme specialisty a experty, kteří do ADF přinesou své zkušenosti a know-how, které umožní našim klientům dále růst a být úspěšnější ve svých oborech. Zároveň hledáme dravé mládí, které se chce učit pracovat s nejmodernějšími technologiemi a podílet se na projektech pro největší společnosti v bankovnictví, pojišťovnictví a retailu.

 

KAMIL MAHDAL

CEO

kamil.mahdal@byadf.cz

JIŘÍ MOJŽÍŠ

Enterprise architect

jiri.mojzis@byadf.cz

Kariéra

Analytics Data Factory je mladou dynamickou a flexibilní společností, která těží ze zkušeností s poskytováním služeb v oblasti data managementu a informačních systémů. Nabízíme svým zaměstnancům pozitivní pracovní prostředí, zázemí stabilní společnosti a možnost profesního růstu. Jste kreativní, otevřeni novým myšlenkám a nápadům, máte chuť se realizovat? Neváhejte a přidejte se k nám! Aktuálně máme otevřené tyto pozice:

 

Pomáháme

novy_strom

Na konci roku 2019 jsme částkou 44.000 Kč podpořili smysluplný projekt mobilního hospicu Strom života. Jejich poděkování nás velmi potěšilo:

Děkujeme za Vaši podporu Mobilního hospice Strom života a smysluplnou spolupráci v roce 2019.

Nesmírně si vážíme Vaší podpory, díky které zde můžeme být pro všechny nemocné a vyčerpané lidi bez naděje na vyléčení, kterým se život chýlí k nezadržitelnému konci. Jsme tu pro jejich přání konec života strávit v domácím prostředí, mezi věcmi, které je životem provázely a mezi svými blízkými, kteří jim rozumějí. Vaší pomocí nám dáváte najevo, že Vám záleží na osudech lidí, jejichž čas je krátký a kteří pomoc potřebují právě teď.

Děkujeme, že jste se připojili k našim dárcům, že podporujete smysluplný projekt, podporujete téma, které se dotýká každého z nás, ačkoliv mnozí před ním zavírají oči.

Přejeme Vám, aby každý následující den nového roku 2020 přinesl zdraví, štěstí, spokojenost, naplnění přání a cílů.

Děkujeme Vám za všechny naše pacienty, za všechny jejich blízké a za celý náš multidisciplinární tým Mobilního hospice Strom života. Doufáme, že v tomto roce budete opět nakloněni podpoře našeho poslání pomáhat lidem v posledních chvílích jejich života.

KONTAKTUJTE NÁS

 


Sídlo společnosti a kontaktní údaje

Analytics Data Factory s.r.o.

Masarykovo náměstí 1544
Pardubice - Zelené Předměstí
PSČ: 530 02

IČO: 046 20 852
DIČ: CZ046 20 852

Společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové. Spisová značka 36275 C.

Projekt Bullet Box je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření inovativního produktu s názvem "Bullet Box", tzv. předpřipravených řešení pro řízení zákaznické interakce pro společnosti, jejichž podnikání je založeno na vedení interakce se zákazníky.

Projekt Support by ADF je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Support by ADF se zaměřuje na vytvoření Centra sdílených služeb, do kterého budou soustředěny vysoce kvalifikované činnosti a unikátní know-how žadatele.